Cho 150 ml dung dịch NaOH 2M tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 150 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 150 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 100 ml dung dịch H3PO4 thu được dung dịch X chứa 18,36 gam chất tan. Vậy các chất tan trong dung dịch X là A. Na2HPO4 và NaH2PO4. B. Na3PO4 và Na2HPO4. C. Na3PO4 và H3PO4. D. NaOH và Na3PO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,3 Nếu tạo NaH2PO4 (0,3 mol) thì mNaH2PO4 = 36 Nếu tạo Na2HPO4 (0,15) thì mNa2HPO4 = 21,3 Nếu tạo Na3PO4 (0,1) thì mNa3PO4 = 16,4 Dễ thấy 16,4 < 18,36 < 21,3 nên sản phẩm là Na2HPO4 và Na3PO4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP