Đốt cháy hoàn toàn một este X thì...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một este X thì thu được hai sản phẩm có số mol bằng nhau. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 9 gam X thì thu được 10,2 gam muối Y và 4,8 gam ancol Z. Este X là? A. Metyl fomat B. Vinyl fomat C. Metyl axetat D. Metyl propionat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt X —> nCO2 = nH2O —> X no, đơn chức, mạch hở. Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mY + mZ —> nNaOH = 0,15 MY = 68 —> HCOONa MZ = 32 —> CH3OH —> X là HCOOCH3 (metyl fomat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP