Cho m gam hỗn hợp X chứa Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X chứa Cu, Fe3O4 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 4,84 gam 3 chất tan. Cho AgNO3 tới dư vào Y thì thu được 15,8 gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 2,64 B. 2,96 C. 2,69 D. 2,46

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa Cu (a) và Fe3O4 (b) —> nH2O = 4b —> nHCl = 8b m chất tan = 64a + 56.3b + 35,5.8b = 4,84 Bảo toàn electron: nAg = 2a + b —> m↓ = 108(2a + b) + 143,5.8b = 15,8 —> a =

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP