Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocabon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocabon X, sản phẩm cháy dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư. Sau phản ứng thu được 45 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm đi 19,8 gam. Giá trị của m là? A. 6,3 B. 6 C. 6,6 D. 6,9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,45 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -19,8 —> nH2O = 0,3 —> mX = mC + mH = 6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP