Oxi hóa ancol etylic bằng khí oxi có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa ancol etylic...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa ancol etylic bằng khí oxi có xúc tác sau một thời gian thu được dung dịch X, cho Na vào dung dịch X thì số phản ứng có thể có là bao nhiêu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH dư và H2O —> X + Na có tối đa 3 phản ứng (trừ CH3CHO không phản ứng)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP