Cho các phản ứng sau: H2S + O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phản ứng sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phản ứng sau: H2S + O2 → Khí X + H2O NH3 + O2 → Khí Y + H2O NH4NO3 → Khí Z + H2O Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là: A. SO3, NO, NH3 B. SO3, N2, N2O C. SO2, NO, N2O D. SO2, N2, NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X, Y, Z thỏa mãn là SO2, NO, N2O. H2S + O2 → SO2 + H2O NH3 + O2 → NO + H2O NH4NO3 → N2O + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP