Hoà tan hoàn toàn 10 8 gam kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 10,8 gam kim loại M (có hoá trị không đổi) vào dung dịch HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch A và 8,96(l) hỗn hợp khí B gồm 2 khí. Biết tỉ khối của B so với He là 9,5 và trong B có một khí hoá nâu trong không khí. Cho A tác dụng với NaOH 1,25M thì cần dùng tối đa 0,73 lít. Xác kim loại M. A. Al. B. Mg. C. Cu. D. Zn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu B gồm NO (6/35) và N2O (8/35) —> ne = 82/35 > ne nhường max = 3.10,8/27: Loại Vậy B gồm NO (0,2) và NO2 (0,2). Kim loại M hóa trị x, bảo toàn electron: 10,8x/M = 3nNO + nNO2 + 8nNH4+ —> nNH4+ = 1,35x/M – 0,1 A + NaOH (0,9125) —> Dung dịch B chứa: Na+ (0,9125), NO3- (10,8x/M + 1,35x/M – 0,1 = 12,15x/M – 0,1) Nếu M(OH)x không lưỡng tính —> B không chứa gì khác, bảo toàn điện tích: 12,15x/M – 0,1 = 0,9125 —> M = 12x —> x = 2, M = 24: Mg Vậy M(OH)x có lưỡng tính —> B chứa thêm MO2(4-x)- (Trong đó 4 – x là điện tích âm của anion này) Bảo toàn điện tích: (4 – x).10,8/M + 12,15x/M – 0,1 = 0,9125: Vô nghiệm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP