Cho hỗn hợp X ở dạng bột gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X ở dạng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu. Hòa tan 33 gam X bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 18,48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cho 33 gam X vào bình A chứa 0,97 mol H2SO4 trong dung dịch loãng, thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thì khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu. Cho tiếp m gam hỗn hợp bột Fe(NO3)2 (a mol), NaNO3 (b mol) vào bình A ở trên, thấy thoát ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Để V lớn nhất thì tỉ số nhỏ nhất của b:a có giá trị là A. 20/3 B. 9/20 C. 10/3 D. 9/10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2SO4 —> nH2 = 7,2/16 = 0,45 Để NO thoát ra nhiều nhất thì H+ phải phản ứng hết: nH+ = 0,97.2 = 4nNO max + 2nH2 —> nNO max = 0,26 —> ne nhận max = 3nNO max + 2nH2 = 1,68 Bảo toàn electron: 2nSO2 + a = 1,68 —> a = 0,03 Bảo toàn N —> nNaNO3 = b = nNO – 2a = 0,2 —> b/a = 20/3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP