Cho hợp chất X được tạo bởi phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hợp chất X được ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hợp chất X được tạo bởi phản ứng giữa anhydrit axetic và 1 phenol B đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được hỗn hợp cháy chỉ gồm b mol CO2 và d mol H2O. Biết b = d + 5a và a mol X làm mất màu vừa đủ với 88 gam Br2 (trong dung dịch) thu được 177,1 gam sản phẩm hữu cơ (không có kết tủa). Cho a mol X phản ứng với đúng dịch NaOH vừa đủ thu được x gam muối. Giá trị của x là: A. 123,2. B. 121. C. 138,6. D. 150,7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng CH3COOP (Với P là gốc phenol) nX = (nCO2 – nH2O)/5 —> X có k = 6 X chứa vòng benzen và 1 chức este nên X cộng Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 —> nX = nBr2 = 0,55 —> MX = P + 59 = 177,1/0,55 – 160 —> P = 103 X + NaOH —> CH3COONa (0,55) và PONa (0,55) —> m muối = 123,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP