Hỗn hợp X gồm CuO Fe FeO Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CuO, F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CuO, Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng hết với 300 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HNO3 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần cho vào dung dịch Y để thu được kết tủa lớn nhất là bao nhiêu? A. 800ml B. 400 ml C. 600ml D. 900ml

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = nHNO3 = 0,3 Y + NaOH —> SO42- (0,3), NO3- (0,3 – 0,1 = 0,2) và Na+. Bảo toàn điện tích —> nNa+ = 0,8 —> V = 800 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP