Đốt cháy hoàn toàn 0 88 gam 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam 2 este đồng phân thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Công thức phân tử của 2 este là A. C5H10O2. B. C4H6O2. C. C3H6O2. D. C4H8O2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = 0,04 —> Este no, đơn chức, mạch hở. nO = (0,88 – mC – mH)/16 = 0,02 —> nEste = 0,01 —> Số C = 0,04/0,01 = 4 —> C4H8O2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP