Cho m gam bột Cu dư vào 400ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Cu dư ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Cu dư vào 400ml dung dịch AgNO3 thu được m+18,24 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu đươc 4,032 lít khí NO (đktc). m có giá trị là : A. 17,28 gam B. 19,2 gam C. 16,32 gam D. 24,00 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: 2nCu = 3nNO —> nCu = 0,27 —> mCu = 17,28 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP