Cho Na dư vào dung dịch etanol pha...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho Na dư vào dung d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho Na dư vào dung dịch etanol (pha với nước) thì thấy khối lượng khí thoát ra bằng 5% khối lượng dung dịch etanol đã dùng. Nồng độ phần trăm etanol đã dùng là A. 65,72%. B. 97,08%. C. 43,16%. D. 16,43%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nC2H5OH = 1 và nH2O = a —> nH2 = 0,5a + 0,5 —> mH2 = a + 1 = 5%(18a + 46) —> a = 13 —> C%C2H5OH = 46/(46 + 18a) = 16,43%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP