Thủy phân triglixerit X thu được các axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân triglixeri...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân triglixerit X thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic và axit stearic. Số mol O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là A. 0,90. B. 0,78. C. 0,72. D. 0,84.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là (C17H33COO)(C15H31COO)(C17H35COO)C3H5 hay C55H104O6 (0,01 mol) C55H104O6 + 78O2 —> 55CO2 + 52H2O —> nO2 = 0,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP