Nhiệt phân 21 25 gam NaNO3 sau một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân 21,25 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân 21,25 gam NaNO3, sau một thời gian thu được 18,85 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg và Fe thu được 8,8 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,15 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Fe trong X là A. 8,75%. B. 25,00%. C. 56,25%. D. 43,75%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = (21,25 – 18,85)/16 = 0,15 X gồm Mg (a) và Fe (b) —> mX = 24a + 56b + 0,15.16 = 8,8 Bảo toàn electron: 2a + 3b = 0,15.2 + 0,15 —> a = 0,15 và b = 0,05 —> %Fe = 43,75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP