Thuỷ phân hoàn toàn 23 1 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thuỷ phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng mol nhỏ hơn là A. 51,95%. B. 48,10%. C. 57,14%. D. 42,86%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mEste + mKOH = m muối + m ancol —> nKOH = 0,35 —> M muối = 84: HCOOK M ancol = 38 —> CH3OH (0,2) và C2H5OH (0,15) —> Este gồm HCOOCH3 (0,2) và HCOOC2H5 (0,15) —> %HCOOCH3 = 51,95%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP