Ankan X có công thức phân tử là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ankan X có công thức...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ankan X có công thức phân tử là C5H12. X khi tác dụng với khí Cl2 tạo được 1 dẫn xuất monoclo. Tên của thay thế của X là A. neopentan. B. pentan. C. isopentan. D. 2,2–đimetylpropan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chỉ tạo 1 dẫn xuất monoclo nên X có dạng đối xứng. X là (CH3)4C, tên thay thế của X là 2,2–đimetylpropan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP