Cho 0 1 mol este tạo bởi axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol este tạo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol este tạo bởi axit hai chức và ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 6,4 gam ancol và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn 13,56% so với khối lượng este. Công thức cấu tạo của este là A. C2H5OOC-COOC2H5. B. C2H5OOC-COOCH3. C. CH3OOC-CH2-COOCH3. D. CH3OOC-COOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAncol = 2nEste = 0,2 —> M este = 32: CH3OH —> Este dạng R(COOCH3)2 —> R + 134 = R + 118 + 13,56%(R + 118) —> R = 0 —> Este là CH3-OOC-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP