Đốt cháy hoàn 0 1 mol este X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn 0,1 mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH3. C. HCOOCH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nH2O nên X no, đơn chức, mạch hở. Số C = nCO2/nX = 3 —> X là C3H6O2 n muối = nX = 0,1 —> M muối = 82: CH3COONa —> X là CH3COOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP