Thuỷ phân 11 18 gam este X đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thuỷ phân 11,18 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thuỷ phân 11,18 gam este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho hỗn hợp Y và Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOC3H7. B. HCOOCH=CH2. C. HCOOCH=CHCH3. D. HCOOCH2CH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAg = 0,52 Nếu chỉ có 1 trong hai sản phẩm tráng gương: —> nX = nAg/2 = 0,26 —> MX = 43: Loại Vậy cả Y và Z đều tráng gương, khi đó: nX = nAg/4 = 0,13 —> MX = 86: C4H6O2 X là HCOOCH=CH-CH3

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP