Hòa tan hết 15 2 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 15,2 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 4,48 lít khí NO (đktc). Thêm từ từ 3,96 gam kim loại Mg vào hỗn hợp X cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 224ml khí NO (đktc), dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Biết NO sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Tìm m. nguyenhau39 trả lời 3 ngày trước Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Thêm Mg vào X có khí NO thoát ra nên X chứa HNO3 dư. Đặt a, b là số mol Fe và Cu —> 56a + 64b = 15,2 và 3a + 2b = 0,2.3 —> a = 0,1 và b = 0,15 nMg = 0,165; nNO tổng = 0,21 và nHNO3 ban đầu = 4nNO = 0,84 Bảo toàn N —> Y chứa nNO3- = 0,84 – 0,21 = 0,63 —> Cation trong Y gồm Mg2+ (0,165), Fe2+ (0,1). Bảo toàn điện tích —> nCu2+ = 0,05 Bảo toàn Cu —> nCu = 0,15 – 0,05 = 0,1 —> mCu = 6,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP