Lấy 1 76 gam một este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy 1,76 gam một est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy 1,76 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 1,64 gam muối. Chất X là A. HCOOC3H7. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = n muối = nNaOH = 0,02 —> MX = 88: C4H8O2 M muối = 82: CH3COONa —> X là CH3COOC2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP