Hỗn hợp X gồm 2 axit no A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 axit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 axit no A và B. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 2,24 lít O2 (đktc). Mặt khác 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch Na2CO3 0,5M. CTCT của 2 axit A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và HOOC-COOH C. HCOOH và HOOC-COOH D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,075 —> nCOOH = 0,15 > nX = 0,1 nên X gồm CnH2nO2 (a mol) và CmH2m-2O4 (b mol) nX = a + b = 0,1 nCOOH = a + 2b = 0,15 —> a = b = 0,05 —> Trong 0,2 mol X có nA = nB = 0,1 nO2 = 0,1(1,5n – 1) + 0,1(1,5m – 2,5) = 0,1 —> n + m = 3 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 —> n = 1 và m = 2 X gồm HCOOH và HOOC-COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP