Aminoaxit lưỡng tính có pH bằng bao nhiêu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Aminoaxit lưỡng tính...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Aminoaxit lưỡng tính có pH bằng bao nhiêu ạ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lưỡng tính là một loại tính chất, cụ thể là vừa có tính axit vừa có tính bazơ. Tính axit, tính bazơ thể hiện khi nó tương tác với chất khác. pH là thước đo độ mạnh tính axit của 1 chất trong dung dịch chất đó, nó không liên quan tới tính lưỡng tính.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP