Hòa tan hoàn toàn 13 28 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 13...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 13,28 gam hỗn hợp X chứa Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 0,08 mol khí H2. Cô cạn Y thu được 26,11 gam muối. Số mol HCl đã phản ứng là? A. 0,46 B. 0,34 C. 0,36 D. 0,42

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Fe (a mol) và O (b mol) mX = 56a + 16b = 13,28 nH2O = nO = b Bảo toàn H —> nHCl = 2nH2O + 2nH2 = 2b + 0,16 —> m muối = 56a + 35,5(2b + 0,16) = 26,11 —> a = 0,2 và b = 0,13 —> nHCl = 2b + 0,16 = 0,42

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP