Cho 13 35 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,35 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Để trung hoà hết Y cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 100. B. 150. C. 250. D. 200.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm 2 đồng phân C3H7NO2 —> nC3H7NO2 = 0,15 nHCl = nC3H7NO2 + nNaOH Với nHCl = 0,25 —> nNaOH = 0,1 —> V = 0,1 lít = 100 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP