Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 3,96 gam Al và 4,76 gam Al2O3 trong dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được khí N2 duy nhất và dung dịch X chứa 53,52 gam muối. Số mol HNO3 phản ứng là A. 0,82. B. 0,79. C. 0,81. D. 0,80.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = 11/75 và nAl2O3 = 7/150 Bảo toàn Al —> nAl(NO3)3 = nAl + 2nAl2O3 = 0,24 m muối = 53,52 —> nNH4NO3 = 0,03 Bảo toàn electron: 3nAl = 10nN2 + 8nNH4+ —> nN2 = 0,02 nO = 3nAl2O3 = 0,14 —> nHNO3 = 12nN2 + 10nNH4+ + 2nO = 0,82

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP