Hòa tan hoàn toàn 0 5 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm MgO, Al(NO3)3, Mg và Al trong dung dịch chứa NaNO3 và 1,28 mol HCl (đun nóng), sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và hỗn hợp khí Z gồm N2O (0,06 mol) và H2 (0,06 mol). Để tác dụng tối đa các muối trong Y cần dùng 660 ml dung dịch NaOH 2M, đồng thời thu được 20,88 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg đơn chất có trong X là A. 38,6%. B. 33,1%. C. 34,4%. D. 41,3%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg2+ = nMg(OH)2 = 0,36 —> nAl3+ = 0,5 – 0,36 = 0,14 Y + NaOH (1,32 mol) —> Dung dịch chứa Cl- (1,28), AlO2- (0,14), bảo toàn điện tích —> nNa+ = 1,42 Bảo toàn Na —> nNaNO3 = 1,42 – 1,32 = 0,1 Dung dịch Y chứa Mg2+ (0,36), Al3+ (0,14), Na+ (0,1), Cl- (1,28), bảo toàn điện tích —> nNH4+ = 0,04 nH+ = 10nN2O + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,08 —> nMgO = 0,08 Bảo toàn Mg —> nMg = 0,36 – 0,08 = 0,28 Bảo toàn N —> nNO3-(X) = 2nN2O + nNH4+ – nNaNO3 = 0,06 mX = mAl + mMg + mO + mNO3- = 17,42 —> %Mg = 0,28.24/17,42 = 38,58%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP