Nung nóng 45 76 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 45,76 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 45,76 gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư, thấy còn lại 14,72 gam hỗn hợp rắn. Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4 loãng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa của kim loại và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí, trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối của Z so với H2 bằng 12,2. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 77,16. B. 88,68. C. 83,88. D. 74,28.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 22,88, gồm Al (8x mol) và Fe3O4 (y mol) —> 27.8x + 232y = 22,88 Phần 1 + NaOH —> Hỗn hợp rắn nên Al hết, Fe3O4 dư, hỗn hợp rắn là Fe và Fe3O4. 8Al + 3Fe3O4 —> 4Al2O3 + 9Fe 8x………..3x………………………9x —> 56.9x + 232(y – 3x) = 14,72 —> x = 0,02 và y = 0,08 Z gồm NO (0,12) và H2 (0,03) Bảo toàn N —> nNaNO3 = 0,12 nH+ = 4nNO + 2nH2 + 2nO Với nO = 4y = 0,32 —> nH+ = 1,18 —> nSO42- = 0,59 Dung dịch Y chứa Al3+ (8x = 0,16), Fe2+, Fe3+ (tổng 3y = 0,24), SO42- (0,59) và Na+ (0,12) —> m muối = 77,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP