Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp gồm O2 và Cl2, thu được (m + 11,08) gam hỗn hợp X gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan toàn bộ X bằng lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được x gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là A. 80,36. B. 57,40. C. 91,84. D. 68,88.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nO2 = u và nCl2 = v —> 32u + 71v = 11,08 n khí = u + v = 0,2 —> u = 0,08 và v = 0,12 —> nH2O = 2u = 0,16 nHCl = 2nH2O = 0,32 Bảo toàn Cl —> nAgCl = nHCl + 2nCl2 = 0,56 —> mAgCl = 80,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP