Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 (x mol) và FeCO3 (y mol) trong không khí (O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2), kết thúc phản ứng thu được Fe2O3 duy nhất và hỗn hợp khí Y gồm N2, SO2, CO2 (trong đó tỉ lệ về số mol của N2 và SO2 tương ứng là 17 : 2). Tỉ lệ x : y là A. 1:2. B. 2:5. C. 1:6. D. 2:3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nN2 = 17 và nSO2 = 2 nO2 = nN2/4 = 4,25 Bảo toàn electron: 11x + y = 4,25.4 nSO2 = 2x = 2 —> x = 1 và y = 6 —> x : y = 1 : 6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP