Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm axetilen, axetanđehit và ancol etylic, thu được 17,6 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Nếu cho m gam X vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 27,84 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 7,52. B. 8,80. C. 8,16. C. 6,88.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol C2H2, CH3CHO, C2H5OH nCO2 = 2a + 2b + 2c = 0,4 nH2O = a + 2b + 3c = 0,4 m↓ = 240a + 108.2b = 27,84 —> a = 0,08; b = 0,04; c = 0,08 —> m = 7,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP