Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy m gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong oxi một thời gian thu được (m + 4,16) gam hỗn hợp X chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y chứa (3m + 1,82) gam muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được (9m + 4,06) gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hết 3,75m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z chứa m’ gam muối. Giá trị của m’ là: A. 107,6 B. 161,4 C. 158,92 D. 173,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = 4,16/16 = 0,26 —> nH2O = 0,26 và nHCl = 0,52 Bảo toàn khối lượng: m + 4,16 + 0,52.36,5 = 3m + 1,82 + 0,26.18 —> m = 8,32 nAgCl = nHCl = 0,52 m↓ = 9m + 4,06 = 78,94 —> nAg = 0,04 —> nFe2+ = 0,04 Dung dịch Y chứa Mg2+ (a), Fe3+ (b), Fe2+ (0,04) và Cl- (0,52) Bảo toàn điện tích —> 2a + 3b + 0,04.2 = 0,52 m kim loại = 24a + 56(b + 0,04) = 8,32 —> a = 0,16 và b = 0,04 mX = m + 4,16 = 12,48 Nếu cho 12,48 gam X vào HNO3 dư thì thu được Mg(NO3)2 (0,16) và Fe(NO3)3 (0,08) —> m muối = 43,04 —> Nếu cho 3,75m = 31,2 gam X vào HNO3 dư thì thu được m muối = 31,2.43,04/12,48 = 107,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP