X là este tạo bởi a-amino axit Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este tạo bởi a-...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este tạo bởi a-amino axit Y (chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) với rượu đơn chức Z. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được 13,7 gam chất rắn và 4,6 gam rượu Z. Vậy công thức của X là: A. CH3-CH(NH2)-COOC2H5 B. CH3-CH(NH2)-COOCH3 C. H2N-CH2-COOC2H5 D. H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
a

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP