Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 tỉ lệ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp Na2CO3 v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 (tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm tiếp dung dịch HCl 1,0M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 320 ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là: A. 7,88. B. 11,82. C. 9,456. D. 15,76.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2a, a, b là số mol Na2CO3, KHCO3, Ba(HCO3)2 Khi thêm HCl vào bình, HCl tác dụng với cả kết tủa X và dung dịch Y nên coi như HCl phản ứng với 3 muối ban đầu: —> nHCl = 2.2a + a + 2b = 0,32 (1) Phản ứng giữa Na2CO3 và Ba(HCO3)2 không làm thay đổi lượng HCO3- nên: nNaOH = a + 2b = 0,16 (2) (1)(2) —> a = 0,04 & b = 0,06 Vậy ban đầu nNa2CO3 = 0,08 và nBa(HCO3)2 = 0,06 —> nBaCO3 = 0,06 —> mBaCO3 = 11,82

Gửi 5 năm trước

1
chỗ mol Hcl = sao phải nhân 2 chỗ 2x vậy – Dương Huyền5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP