Có các dung dịch riêng biệt: Na2SO4 Na2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các dung dịch riê...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các dung dịch riêng biệt: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH, NaNO3. Chỉ dùng thêm quì tím có thể nhận biết tối đa bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên A. 7. B. 4. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lần lượt cho quỳ tím vào các mẫu thử: + Quỳ tím không đổi màu: Na2SO4, NaCl, BaCl2, NaNO3 (1) + Quỳ tím đổi màu xanh: Na2CO3, NaOH (2) + Quỳ tím đổi màu đỏ: H2SO4 Cho H2SO4 vào (2), có khí thoát ra là Na2CO3, trong suốt là NaOH: Na2CO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O 2NaOH + H2SO4 —> Na2SO4 + 2H2O Cho Na2CO3 vào (1), có kết tủa trắng là BaCl2: BaCl2 + Na2CO3 —> 2NaCl + BaCO3 Cho BaCl2 vào các chất còn lại ở (1), có kết tủa trắng là Na2SO4: BaCl2 + Na2SO4 —> 2NaCl + BaSO4 —> Nhận biết được 5 chất, còn lại NaCl và NaNO3 không nhận ra được.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP