X là hỗn hợp gồm Al CuO và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm Al;...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm Al; CuO và 2 oxit sắt, trong đó oxi chiếm 13,71% khối lượng hỗn hợp. Tiến hành nhiệt nhôm (không có không khí) một lượng rắn X được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy thoát ra V lít H2 (đkc) và có 1,2 mol NaOH đã tham gia phản ứng, chất rắn còn lại không tan có khối lượng là 28 gam. Biết các phảnứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là A. 28,00 B. 26,88 C. 20,16 D. 24,64 Huyen NP trả lời 4 ngày trước Bình luận(0)

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu nAl = nNaOH = 1,2 Do có Al dư nên các oxit bị khử hết —> mFe + mCu = 28 —> mX = mAl + mFe + mCu + mO Thay mO = 13,71%mX vào —> mX = 70 —> nO = 0,6 Bảo toàn electron: 3nAl = 2nO + 2nH2 —> nH2 = 1,2 —> V = 26,88 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Tại s Al lại dư z

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP