Có 2 dung dịch H2SO4 và NaOH Biết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 2 dung dịch H2SO4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 2 dung dịch H2SO4 và NaOH. Biết 20ml dung dịch H2SO4 tác dụng vừa đủ với 60ml dung dịch NaOH. Mặt khác 20ml dung dịch H2SO4 trên tác dụng với 5,91 g BaCO3, để trung hòa lượng H2SO4 dư sau phản ứng ta cần 10 ml dung dịch NaOH nói trên. Tính nồng độ mol/l của hai dung dịch đó?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là nồng độ mol của H2SO4 và NaOH. H2SO4 + 2NaOH —> Na2SO4 + 2H2O 0,02a……..0,06b —> 0,02a.2 = 0,06b (1) nBaCO3 = 0,03 H2SO4 + BaCO3 —> BaSO4 + CO2 + H2O 0,03………0,03 H2SO4 + 2NaOH —> Na2SO4 + 2H2O 0,005b……0,01b —> 0,03 + 0,005b = 0,02a (2) (1)(2) —> a = 1,8 và b = 1,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP