Trên đĩa cân để 2 cốc đựng dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trên đĩa cân để 2 cố...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trên đĩa cân để 2 cốc đựng dung dịch HCl và H2SO4 cân ở vị trí thăng bằng. Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 30 gam CaCO3. Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4 a gam Al cân vẫn ở vị trí thăng bằng. Tính a? Biết Al, CaCO3 đều tan hết.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bên cốc đựng HCl thêm vào nCaCO3 = 0,3 CaCO3 + 2HCl —> CaCl2 + CO2 + H2O 0,3……………………………….0,3 Δm = mCaCO3 – mCO2 = 30 – 0,3.44 = 16,8 Bên cốc đựng H2SO4 thêm vào nAl = x 2Al + 3H2SO4 —> Al2(SO4)3 + 3H2 x…………………………………………1,5x Để cân vẫn thăng bằng thì: Δm = mAl – mH2 = 27x – 2.1,5x = 16,8 —> x = 0,7 —> mAl = a = 27x = 18,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP