Cho 0 1 mol axit hữu cơ X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol axit hữu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol axit hữu cơ X tác dụng với 11,5 gam hỗn hợp Na và K thu được 21,7 gam chất rắn và thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là A. (COOH)2 B. CH3COOH C. CH2(COOH)2 D. CH2=CHCOOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dễ thấy n kim loại > 11,5/39 = 0,293 > 2nH2 nên kim loại dư, axit hết. nH2 = 0,1 —> X là axit 2 chức. Bảo toàn khối lượng: mX + m kim loại = m rắn + mH2 —> mX = 10,4 —> MX = 104: CH2(COOH)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP