Cho m gam hỗn hợp M có tổng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp M ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí(đktc) thoát ra. Giá trị của m gần nhất vơi giá trị nào sau đây? A. 6 B. 6,9 C. 7,0 D. 6,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi M thành: C2H3ON: 0,075 mol (⇐ Tính từ nN2 = 0,0375) CH2: a mol H2O: 0,03 mol —> Muối quy đổi thành C2H3ON (0,075), NaOH (0,075) và CH2 (a) —> nNa2CO3 = nNaOH/2 = 0,0375 Bảo toàn C —> nCO2 = a + 0,1125 Bảo toàn H —> nH2O = a + 0,15 —> mCO2 + mH2O = 44(a + 0,1125) + 18(a + 0,15) = 13,23 —> a = 0,09 —> mM = 6,075

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP