Hòa tan 34 95 gam hỗn hợp K...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 34,95 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 34,95 gam hỗn hợp K, Ba và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 4 : 5 : 12 được dung dịch A và V lít khí H2 (đktc).Thêm dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào dung dịch A thu được m gam kết tủa. m có giá trị là: A. 24,96 gam B. 28,08gam C. 26,52 gam D. 27,30 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nK = 4x, nBa = 5x và nAl = 12x —> 39.4x + 137.5x + 27.12x = 34,95 —> x = 0,03 Bảo toàn electron —> nH2 = 0,75 —> nOH- = 1,5 nH+ = 0,48 —> nOH- dư = 1,5 – 0,48 = 1,02 —> nAl(OH)3 = 1,02/3 = 0,34 —> mAl(OH)3 = 26,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP