Cho m gam bột Al vào 400 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Al vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Al vào 400 gam dung dịch FeCl3 16,25% thu được dung dịch X gồm 3 muối AlCl3, FeCl2 và FeCl3 trong đó nồng độ % của FeCl2 và FeCl3 bằng nhau. Nồng độ phần trăm AlCl3 trong dung dịch X là: A. 2,485% B. 3,248% C. 2,468% D. 3,648%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCl3 ban đầu = 0,4 X gồm AlCl3 (a), FeCl2 (b) và FeCl3 (c) Bảo toàn electron: 3a = b Bảo toàn Cl: 3a + 2b + 3c = 0,4.3 và 127b = 162,5c —> a = 0,07484; b = 0,22453; c = 0,17547 mddX = 27a + 400 = 402,02068 —> C%AlCl3 = 2,485%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP