Cao su buna – N hay cao su...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cao su buna – N (hay...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cao su buna – N (hay cao su nitrile; NBR) là loại cao su tổng hợp, có tính chịu dầu cao, được dùng trong ống dẫn nhiên liệu; sản xuất găng tay chuyên dụng,… Để xác định tỉ lệ mắt xích butadien (CH2=CH-CH-CH2) và acrilonitrin (CH2=CH-CN) trong cao su nitrile, người ta đốt mẫu cao su này trong lượng không khí vừa đủ (xem không khí chưa 20% O2 và 80% N2 về thể tích); thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, N2, H2O (trong đó CO2 chiếm 14,222% về thể tích). Tỉ lệ mắt xích butadien và acrilonitrin trong cao su nitrile là? A. 4 : 3 B. 3 : 4 C. 5 : 4 D. 1 : 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cứ 1 mắt xích C4H6 thì có tương ứng k mắt xích C3H3N nCO2 = 3k + 4 nH2O = 1,5k + 3 Bảo toàn O —> nO2 = 3,75k + 5,5 —> nN2 từ không khí = 4nO2 = 15k + 22 —> nN2 tổng = 15,5k + 22 —> %CO2 = (3k + 4) / (3k + 4 + 1,5k + 3 + 15,5k + 22) = 14,222% —> k = 0,8 —> Tỉ lệ C4H6 : C3H3N = 1 : k = 5 : 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP