Cho m gam hỗn hợp X gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Mg có tỉ lệ số mol Al : Mg = 4 : 3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch Y chứa m + 46,44 gam chất tan và 4,032 lít NO (đktc). Hòa tan hết m gam hỗn hợp X trong 800 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Z. Cho 904ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Z thu được p gam kết tủa. Giá trị của p là A. 9,124 B. 11,328 C. 12,806 D. 8,208

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nAl = 4x, nMg = 3x và nNH4+ = y; nNO = 0,18 Bảo toàn electron: 3.4x + 2.3x = 8y + 0,18.3 m muối = 213.4x + 148.3x + 80y = 27.4x + 24.3x + 46,44 —> x = 0,04 và y = 0,0225 X + HCl —> Z chứa Al3+ (0,16), Mg2+ (0,12), Cl- (0,8) và H+ dư. Z + NaOH (0,904) —> Dung dịch chứa Na+ (0,904), Cl- (0,8), bảo toàn điện tích —> AlO2- (0,104) —> Kết tủa gồm Mg(OH)2 (0,12), Al(OH)3 (0,16 – 0,104 = 0,056 —> m↓ = 11,328

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP