Nhiệt phân a mol Al NO3 3 đến...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân a mol Al(...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân a mol Al(NO3)3 đến khối lượng không đổi. Dẫn hỗn hợp khí sinh ra vào nước dư thu được dung dịch X. Điện phân nóng chảy hết lượng Al2O3 tạo thành ở trên, lấy lượng nhôm sinh ra cho vào dung dịch X sau khí phản ứng kết thúc còn b mol chất rắn chưa tan, biết rằng phản ứng này sinh ra hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối so với hiđro là 20,6. Tỉ lệ a:b là A. 33/8 B. 10/3 C. 44/9 D. 35/11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nAl(NO3)3 = a = 1 —> nAl = 1 và X chứa HNO3 (3 mol) nNO = x và nN2O = y —> 4x + 10y = 3 m khí = 30x + 44y = 20,6.2(x + y) —> x = 3/44 và y = 3/11 Bảo toàn electron —> 3nAl phản ứng = 3x + 8y —> nAl phản ứng = 35/44 —> nAl dư = b = 1 – 35/44 = 9/44 —> a : b = 44 : 9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP