Cho m gam Al vào 420 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Al vào 420...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Al vào 420 ml dung dịch FeCl3 1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 3 muối trong đó nồng độ mol của Al3+ bằng nồng độ mol của Fe3+. Cho 68 gam AgNO3 vào dung dịch X thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 60,5675 gam B. 59,8500 gam C. 74,9175 gam D. 46,2175 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa AlCl3 (a), FeCl3 (a) và FeCl2 (b) Bảo toàn Fe —> a + b = 0,42 Bảo toàn Cl —> 3a + 3a + 2b = 0,42.3 —> a = 0,105 và b = 0,315 nAgNO3 = 0,4 Nếu ưu tiên rạo Ag —> nAg = 0,315 và nAgCl = 0,085 —> m↓ = 46,2175 Nếu ưu tiên tạo AgCl —> nAgCl = 0,4 —> m↓ = 57,4 Vậy 46,2175 ≤ m↓ ≤ 57,4 —> Chọn m↓ = 46,2175

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP