Dung dịch X chứa FeCl2 AlCl3 và HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa FeC...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa FeCl2, AlCl3 và HCl có cùng nồng độ mol. Thêm 23 gam Na vào dung dịch X thu được 23,76 gam kết tủa gồm 2 chất. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là A. 44,55 gam B. 47,52 gam C. 50,19 gam D. 53,46 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa nFeCl2 = nAlCl3 = nHCl = x nNa = 1 —> nOH- = 1 Kết tủa gồm Fe(OH)2 (x mol) và Al(OH)3 (y mol) —> 90x + 78y = 23,76 nOH- = 2x + 3y + x + 4(x – y) = 1 —> x = 0,16 và y = 0,12 —> m chất tan trong X = 47,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP