Hỗn hợp A gồm 0 1 mol propenal...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm 0,1 mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm 0,1 mol propenal và a mol khí hidro. Cho hỗn hợp A qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B gồm propanal, propan-1-ol, propenal và 0,15 mol hidro. Tỉ khối hơi của hỗn hợp B so với metan bằng 1,55. Giá trị của a là A. 0,35 B. 0,3 C. 0,20 D. 0,25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phản ứng cộng H2 không làm thay đổi số mol các chất hữu cơ nên: nB = 0,1 + 0,15 = 0,25 —> mA = mB = 0,25.1,55.16 = 6,2 mA = 0,1.56 + 2a = 6,2 —> a = 0,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP