Khi đốt cháy một ancol no mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi đốt cháy một anc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi đốt cháy một ancol no, mạch hở X thì lượng oxi cần dùng bằng 9 lần khối lượng oxi có trong X. Biết X chứa không quá ba nhóm chức. Số đồng phân cấu tạo (cùng chức và khác chức) của X là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n+2Ox + (1,5n + 0,5 – 0,5x)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> 2(1,5n + 0,5 – 0,5x) = 9x —> 3n + 1 – 10x = 0 Do x ≤ 3 nên x = 1, n = 3 là nghiệm duy nhất —> CH3-CHOH-CH3; CH3-CH2-CH2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP